کونگ فو توآ

فرهنگستان انشاء تن و روان

فلسفه ی لباس و آرم کونگ فو توآ
نویسنده : استاد نوید جمعه زاده رئیس هیئت کونگ فو شهرستان خرمشهر - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٦
 

فلسفه ی لباس و آرم 

کونگ فو توآ 

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و انجام کار های روزمره می باشد. لباسی که دراین هنر بکار می رود باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد تامین کننده میدان حرکتی دست وپا وتنه باشد . نگه دارنده ی ستون مهره ها در قسمت قوس کمری محافظت مهرها در برابر نیروهای وارده از نظر انرژی نگهدارنده حرارت بدن باشد واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند. از فرم وزیبایی نسبت به فرهنگ جامعه (شأن انسانی ) برخوردار باشد . لباس کانگ فو طبق همین اصول وبا در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است،پیراهن ساده ومعمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاندواز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند . معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند، بطور کلی ظرافت و ذکاوت خاصی در طرح لباس کانگ فوبکار رفته است . کمرشلوارکانگ فو چنان طراحی شده که مهره های قوس کمری ستون مهره را محافظت می کند(درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می کند) ودرقسمت مچ پا نیز شلوار کانگ فو عضلا ت و زرد پی- های مچ پا رامحکم نگه میدارد واز آسیب دید گی آنها جلوگیری می- کند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند. چون اگر پایین شلوار باز باشد (قسمت مچ پا) با زدن ضربات و حرکات پا و حرارت پاها با شوک ضربه به بیرون انتقال می یابد و باعث هدر رفتن انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو، و عاقبت آسیب دیدگی مفصل زانو می شود . ولی در شلوار کانگ فو این مورد به خوبی پیش بینی شده و از هدر رفتن انرژی پاها جلوگیری می شود.

 رنگ لبا س کونگ فو توآ

از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذ ب می کند و ازهدر رفتن انرژی جلوگیری می کند وازنظرفلسفی نیزرنگ سیاه با لا ترین رنگ است یعنی دربرابرنفوذ رنگهامقاومت میکند. ودرکانگ فو سیاهی رنگ مقدسی می باشد . بدین منظورکه رنگ سیاه درمقابل رنگهای دیگر مقاومت می کند ونفوذ هر گونه رنگ درآن بی اثراست پس ما نیز درمقابل رنگها ونیرنگهای بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد .ورنگ فرهنگ بیگانگان را به خود نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه وپایه بلند انسانی خود به دوست داشتن این فرهنگ (فرهنگ ایرانی ) فرا می خوانیم . از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می شود از دست برود و در خویش نگه می دارد . واز پیری زود رس و خستگی و کوفتگی عضلا ت جلو گیری می کند . و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد .

 فلسفه آرم کونگ فو توآ

الف:هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کونگ فوتوآ یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد.

ب:مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که انسان امروز از خود بیگانه کرده ودر بند کشیده است. و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلکه حالت دفاعی دارد که از شکل آن نیز مشخص است .

ج:هلال سفید زیر مشت نشان دهنده نژاد سفید ایرانی است.

د:کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره بعنوان پایگاه کونگ فو توآ در جهان مشخص شده است .

این آرم روی سینه طرف چپ قرار می گیرد که مشت حفاظت از قلب ماست که طپش آن صدای فکر مان است. پس آرم کونگ فوتوآ نیز دفاعی بودن این هنر را نشان می دهد و بازگو کننده این نکته است که :

پیکار ما برای دفاع از مظلومیت است.


 
 
ورزشکاران و تأمین انرژی
نویسنده : استاد نوید جمعه زاده رئیس هیئت کونگ فو شهرستان خرمشهر - ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٤
 

تغذیه
ورزشکاران و تأمین انرژی

یک ورزشکار حرفه ای تا زمانی که نداند چه باید مصرف کند و چگونه و با چه مواد غذایی کلیه نیازهایش را تأمین کند، موفق نخواهد بود. امروز،علم تغذیه یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت ورزشکارن است.


 
 
زندگی نامه ی پروفسور میرزایی
نویسنده : استاد نوید جمعه زاده رئیس هیئت کونگ فو شهرستان خرمشهر - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۳
 

زندگی نامه ی پروفسور میرزایی

موسس هنر رزمی ایران زمین (کونگ فو توآ)

ابراهیم میرزایی متولد 1318 است که پدرش اهل رشت و مادرش اهل گرگانبوده است . و در سال 1337 دبیرستان نظام را در سن 18 سالگی به اتمام رسانده است . در سال 1340 تا 1344 دانشکده افسری را در نیروی مخصوص کماندویی به اتمام رسانیدهاست . در این دوره وی به عنوان واحد ورزش کاراته را تا پایان کمربند سبز در کاراتهگذرانده است . وی از سال 1344 تا سال 1349 تقریباً 9 دوره ی خارجی دیده است .درعرض این پنج سال آموزش نیروهای مخصوص را در کشورهای امریکا ، انگلیس ، فرانسه ،ژاپن ، کره ، لبنان و اسراییل غاصب و آخرین آن در تایوان و مرکزکونگ فو کاراتولیانگ فو گذرانده است . وی پس از آموزش رزمی و فنون نبرد تن به تن کاراته گوجوریو وتکواندو که در آن زمان فقط برای نیروهای مخصوص نظامی مجاز بود را به اتمام رسانده ودر سال 1347 دان 7 افتخاری کاراته را از ژاپن کسب و در سال 1348 مشکی دان 4 تکواندورا دریافت می کند . در صحت و سقم شروع فعالیت کاراته و تکواندو وی که زیر نظر چهاستادی کار نموده است اطلاعات دقیق و روشنی در دست نیست ولی این دوره ها را مربیان انگلیسی ، ژاپنی ، کره ای و امریکایی در دانشکده نظام آموزش می دادند و آنچی مسلماست وی تا سال 1351 که به تنظیم کتاب کاراته ذن کاراته پرداخته است در کاراتهگوجوریو دان 7 را داشته و آنرا تحت نظر خود در یگان رزم تن به تن نیروی زمینی آموزشمی داده است و در همان کتاب از کن فو و بعضاً از کن فوکاراتو نام برده است . فعالیتکونگ فو توآ ابتدا در تیپ نوحد در اواخر سال 1351 به صورت کن فو کاراتو و دوره های
رنجر ، جنگ تن به تن و زنده ماندن در شرایط سخت انجام می شد و چون میرزایی فرماندهاین یگان بود با بدترین شرایط سعی می کرد نیروهای مخصوص را آموزش بدهد . میرزاییآموزش دوره مخصوص خودش را زیر نظر انگلیسیها و دوره موانع و سقوط آزاد را زیر نظرمربیان امریکایی گذرانده بود . بعداً به عنوان اصلی ترین مرد این دوره ها فرماندهییگان را به عهده گرفت . وی مردی سریع ، پر جنب و جوش و محکم بودهر سالهاز میان افسران زبده رنجر ، دلتا فورس ، کلاه سبزها ، موساد و کلاه قرمز ها ازامریکا ، ایران اسراییل غاصب و انگلیس تعدادی نیرو به نام کمربند سیاهان کونگ فوکاراتو که مقر آن در تایوان و در معبد متعلق به لیونگ فو بود اعزام می شدند. در این معبد آموزش های سخت را تحت همان عنوان کونگ فو کاراتو آموزش می دیدند . استادمیرزایی در سال 1349 به این مرکز برای فراگیری دوره فوق اعزام شد. وی دارای کمربندمشکی خط قرمز از تایوان از این مرکز می باشد. بعد از اینکه استاد میرزایی از دورهفوق بازگشت، تز خود را با توجه به دکترای افتخاری کاراته از ژاپن اعلام کرد. استادمیرزایی در حد فاصل سال های 47 و 48 دوره ی دافوس را در کشور کره گذرانید و در همیندوره دان 4 افتخاری تکواندو را گرفت .پروفسور میرزایی در 10/12/1۹74 مطابقبا 1353 مدال افتخاری طلا را برای خدمات به ورزش های کشور و نظامی از اتحادیهاروپایی مبارزه و زورآزمایی دانشنامه پروفسورای خود را که به امضاء دبیر کل وپرلارهکه ریاست لوژیون دونور بود رسیده است از وی تقدیر و قدردانی شد .المپیکلبنان در 17/12/1974 به فاصله 7 روز بعد در بیروت گواهینامه و تأییدیه سبک خود راکه در آن کمیته به ثبت رسانیده بود دریافت کرد. آقای میرزایی دکترای تن و روان خودتز تکمیلی خورد را به لیانگ فو فرستاد و در همین حین در تالار انشاء تن و روان درحقیقت مرکز کونگ فو کاراتو را بنیانگزاری کرد . پس از تأیید شالبند قرمز خود از آنمرکز در سال 1356 وی با ارائه تز خود بر دانشکده مریلند امریکا دو مدرک بین المللیدکترا در زمینه فلسفه و فیزیک و یک پروفسورا با عنوان فیزیولوژی انرژی انسان درابعاد روان را دریافت کرده است. استاد میرزایی پس از انقلاب از ایران خارج شد . کونگ فو تو آ در ایران در این زمان ممنوع بود ولی کسانی که کونگ فو توآ در روح وخون آن ها بود آن را ادمه دادند و در جنگل ها ، کوه ها و ... به طور مخفیانه بهتمرین کونگ فو توآ می پرداختند تا اینکه این ورزش دوباره در ایران شکل رسمی به خودگرفت در حال حاضر سبک پرفسور یکی از پرطرفدارترین سبکهای رزمی در ایران میباشد و در جهان نیز طرفداران این سبک این سبک را با نام کونگفوی ایرانی.توا .وووفش میشناسند


 
 
تاریخچه کونگ فو توآ هنر ایران زمین
نویسنده : استاد نوید جمعه زاده رئیس هیئت کونگ فو شهرستان خرمشهر - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٤
 

تاریخچه ی هنر رزمی ایران زمین

 کونگ فو توآ


 تصویری از پروفسور میرزایی

(بنیانگذار هنر رزمی کونگ فو توآ)

 

پیدایش کونگ فو را خیلی ها به اشتباه به شرق نسبت میدهند درصورتیکه طبق اسناد وشواهدی مستدل این رزم از ایران قدیم که شامل کشورهای کنونی همسایه اش ازغرب وشرق از عثمانی تاهندوستان گرفته و از شمال وجنوب ازتاجیکها تاکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مشرق زمین رفته است .ایرانی که در برابر حمله مغول ها از جنگ نرم استفاده نمود ودر طول تاریخ بارها رزم خود را به اثبات رساند.
طبق اسناد شخصی به نام بودید هارما از طریق جاده ابریشم به چین رهسپار می شود و در معبد شائولین با راهبانی روبرو می شود که از فرط کم تحرکی(انها مایحتاج خود را از طریق صدقات مردم بدست می آوردند)به نوعی خستگی و کسلی رسیده بودند و بودید هارما به آنها فنون رزمی تعلیم داد ودر طول تاریخ چینی ها با ساخت فیلم های کم خرج سینمایی مالک این رزم را خودشان می دانند در صورتیکه در مسابقات جهانی در کشورخودشان بارها ایرانی ها از آنها پیشی گرفته اند. برخی نیز اعتقاد دارند درا یاما ازهندوستان وارد چین شده ،اما پژوهشهای دقیق تاریخی در حوزه فنون رزمی ،وجود شیوه مبارزاتی شبیه به فنون وی را در هندوستان آن زمان تأیید  نمی کند.دراین میان نظر «پال پیلوت» مورخ فرانسوی وگروهی دیگر از محققان که معتقدند وی ازایران به چین رفته است ،به حقیقت نزدیکتر به نظر می رسد . وجود معابدی که در غرب چین میان کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشید «که از مبانی دیدگاه مانی وسایر مخالفین سلسله ساسانی است »بر دیوار آنها، همچنین مطالب تخصصی مطرح شده در مکاتب کونگ فو درباره ی ماه واشاره اساتید این سبک به ماه ومعنی آن در سبکهای «پاشی ین چین ،نگو چوچوآن»وسایر سبکها وتلفظ چینی کلمه فارسی «تاماه » که همان تاموست به همراه خیلی دلایل دیگر
بنیا نگذار کونگ فو شائولین که شناخته شده ترین ریشه سایر هنرهای رزمی جهان
است،رایک ایرانی معرفی می کند. به هر تقدیر ، درایاما ازغرب به چین آمد وبه
«بودتور »رفت وپس از طی مراحل ومنازعاتی ، امپراتور،آن معبد را دراختار وی گذاشت
تا تعلیمات خود را در آنجا بنیاد نهد. این معبد پس از چند دوره تخریب وآتشسوزی
وبازسازی ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»شائولین نام گرفت واما کونگ فوتو آ با بهره
گیری از سالها تجربه در رشته های مختلف رزمی و دوره های جنگهای چریکی و
نبوغ و قابلیت های علمی و فنی آقای (ابراهیم میرزایی) در ایران بنیانگذاری شد. اصول اساسی کونگ فوتوآ در کتاب ( ذن در کاراته) توسط بنیانگذار تعیین گشت و مراحل آزمایش را در باشگاه سرباز (پهلوی سابق) با موفقیت پشت سرگذاشت. با گذشت چند سال و تربیت تعداد قابل توجهی از همراهان ، کونگ فوتوآ فعالیت رسمی خود را از سال 1352 با تأسیس دانشکده انشاء تن و روان آغاز نمود، به خاطر هماهنگی با فیزیک بدنی جوانان این سرزمین و درخشش چشمگیر همراهان در مقایسه با ورزش های رزمی آن زمان ،کونگ فوتوآ در مدت کوتاهی کمتر از 5 سال مسیر ترقی و تعالی را طی نمود و سیل انبوه جوانان را بخود جذب کرد. بخاطر اختلاف استاد میرزایی با مسئولین وقت ورزش (شاهپور غلامرضا)، دانشکده انشاء تن و روان در سال 1356 تعطیل شد و خیل عظیم همراهان کونگ فوتوآ در پارک ها و سالن های کوچک خصوصی و سوله های اجاره ای به فعالیت ادامه دادند.
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی تقریباً تمام سالنهای ورزشی باشگاه تاج تحت مدیریت و حفاظت همراهان کونگ فوتوآ قرار گرفت و فعالیت ورزشی بدون وقفه شروع شد، و کونگ فوتوآ حدود 2 سال با سرعت در ارتقاء کمی و کیفی همراهان موفقیت های چشمگیری را کسب نمود.
متأسفانه در سال 1360 بعلت سوء تفاهم ها به سبب فعالیت های سیاسی استاد میرزایی مجدداً فعالیت رسمی کونگ فوتوآ دچار وقفه شد،در این قضیه که علامت سؤال بزرگی برای همراهان غیور و وطن پرست است گروه حقیقت یاب با تفحص پی  به سودجویی و حسادت عده ای بدخواه که سنگ سبکهای پوشالی خارجی را به سینه می زنند بردند این گروه ها هم اکنون نیز با راه اندازی سایت هایی موهن با نقاب توآ به ریشه توا ضربه میزنند و حتی با عناوینی مانند علم حق وعدالت در حال تضعیف توآ هستند ولی به امید خدا و درایت همراهان واقعی تیر آنها به قلب دشمنان خواهد خورد ودر همان سال1360 همراهان کونگ فوتوآ کماکان به امر معرفی و آموزش این ورزش رزمی جذاب و پرطرفدار ایرانی ادامه دادند. در اثر فعالیت های چشمگیر و تلاش
خستگی ناپذیر و پیگیری های مستمر همراهان مجدداً اوایل 1370 فعالیت کونگ فوتوآ
با عنوان انجمن کونگ فوتوآ بطور رسمی زیر نظر فدراسیون کاراته ادامه یافت. در سال 1371 کمیته مستقل ورزشهای رزمی و اواخر سال 1371فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوران تشکیل شد و درسال 1378 بنام فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر نام یافت و درمدتی کمتر از یک سال در سال 1379 تحت عنوان کمیته مستقل کونگ فوتوآ فعالیت نمود و مجدداً در سال 1381 در زمره سبک های فدراسیون ورزشهای رزمی درآمد. این تغییرات پی در پی که غالباً با مدیریت افراد غیر آشنا همراه بود آسیب های بسیار
جدی تر و مخرب تر از زمان فعالیت غیررسمی بر پیکر کونگ فوتوآ وارد نمود، اما با وجود همه این ناملایمات و جفاها ، همراهان کونگ فوتوآ به ساماندهی و سازماندهی این ورزش رزمی ایرانی ادامه دادند و تمام آئین نامه ها و مقررات علمی و فنی و ارتقاء
رتبه های فنی و مدارج مربیگری و داوری را تدوین نمودند. اکنون کونگ فوتوآ با چندصد هزار همراه در سرتاسر ایران اسلامی و بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، هلند، آلمان، ترکیه، آذربایجان، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، سوئد، بلژیک،امارات،برزیل فعالیت گسترده ای دارد و هر روز به تعداد همراهان این ورزش افزوده می شود.در حال حاضر کونگ فوتوآ جمهوری اسلامی ایران زیر نظر هیات کونگ فو جمهوری اسلامی ایران که در سال1384 با ریاست آقای منتظری آغاز به کار کرده وبا ریاست آقای رضا حیدری به فعالیت خود مشغول است وبه عنوان سبک اصلی فدراسیون پر قدرت به کار خود ادامه می دهد به صورتی که غالبا توآکاران اعضای تیم ملی را تشکیل می دهند. هم اکنون این سبک پرطرفدار رزمی با نام جهانی ووتا در عرصه جهانی به فعالیت میپردازد ریاست ووتا را آقای منتظری و دبیری آنرا استاد مصطفی جلیل زاده بر عهده دارند.

 به امید تعالی روزافزون توآ.

 

تصویری دیگر از پروفسور میرزایی

(در حال بستن شال برای همراهی از نسل آینده)